Khóa đào tạo

Tất cả khóa đào tạo Hiển thị 3 khóa đào tạo

ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG B1

ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG B1

HỌC PHÍ 13.000.000đ
✔️ Sân học gần bạn nhất, giờ học linh động
✔️ Học 1 kèm 1 trên xe đời mới
✔️ Đổi Giáo Viên ngay nếu không hài lòng
✔️ Cam kết KHÔNG phát sinh chi phí

ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG B2

ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG B2

HỌC PHÍ 12.000.000đ
✔️ Sân học gần bạn nhất, giờ học linh động
✔️ Học 1 kèm 1 trên xe đời mới
✔️ Đổi Giáo Viên ngay nếu không hài lòng
✔️ Cam kết KHÔNG phát sinh chi phí

ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG C

ĐÀO TẠO LÁI XE HẠNG C

HỌC PHÍ 14.000.000đ
✔️ Sân học gần bạn nhất, giờ học linh động
✔️ Học 1 kèm 1 trên xe đời mới
✔️ Đổi Giáo Viên ngay nếu không hài lòng
✔️ Cam kết KHÔNG phát sinh chi phí

Zalo
Hotline